Εμμ. Μπενάκη 25, Αθήνα, 10678
+306944650298

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  Σε όσους θεμελίωσαν συνταξιοδότηση έως την εφαρμογή του Ν.3865/2010 η ημερομηνία ενηλικίωσης των τέκνων είναι το 18ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο.

·         Σε όσους συνταξιοδοτούνται μετά   την 21/7/2010 η ενηλικίωση μετατίθεται για τις 31/12 του έτους γεννήσεως.

·         «Ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν ( με βάση την ημερομηνία γέννησης  ) το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η νέα ρύθμιση προφανώς και ευνοεί μία μερίδα μητέρων που για λίγους μήνες ή ημέρες  έχασαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν ως μητερες ανηλίκων τέκνων με βάση το μειωμένο όριο ηλικίας, επειδή η ενηλικίωση του παιδιού τους (με βάση την ημερομηνία γέννησης) είχε προηγηθεί του χρόνου θεμελίωσης  του συνταξιοδοτικού δικαιώματος»