Εμμ. Μπενάκη 25, Αθήνα, 10678
+306944650298

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ποιους συμφέρει να φύγουν και πότε, πως θα πάρουν τις αυξήσεις οι νέοι συνταξιούχοι.

 

 • Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης

Το νέο σύστημα πριμοδοτεί την δεκαετία 30,1 έως 40 έτη ασφάλισης ,καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται και κυμαίνονται στο 2,50-2,55 %.Επομένως η συνταξιοδότηση με 40 έτη ασφάλισης είναι η πλέον συμφέρουσα.Μετά τα 40 έτη η άνοδος των ποσοστών ανακόπτει σημαντικά σε αντίθεση με το νόμο Κατρούγκαλου, το οποίο διατηρούσε τον υψηλότερο κατ’ ‘ετος συντελεστή για όλα αυτά τα χρόνια μετά τα 40 έτη ασφάλισης.Με αυτά τα δεδομένα , μετά την  40ετία τα κέρδη φθίνουν, πάντα συγκριτικά με το ισχύον σύστημα και σταματούν στην 45ετία.Όσοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει με 35ετία θα έχουν αναπλήρωση 37,31% έναντι 33,81% με το σημερινό σύστημα.Όσοι φεύγουν με 40ετία θα έχουν αναπλήρωση 50,01% έναντι 42,80%.Όσοι φεύγουν με 42 έτη θα έχουν αναπλήρωση 51,01%. έναντι 46,80%.Αντίθετα όσοι παραμένουν με 45 έτη ασφάλισης θα έχουν αναπλήρωση 52,51% στην ανταποδοτική έναντι 52,80%.Επομένως η αναπλήρωση τη δεκαετία 30,1 έως 40 έτη παραμένει μεγαλύτερη  από το σύστημα του Κατρούγκαλου έως τα 44 έτη.Από τα 45 έτη και μετά , το σημερινό σύστημα εμφανίζει καλύτερη ανταπόδοση.

Για 1000€ συντάξιμες αποδοχές και για κάθε έτος παραμονής στην ασφάλιση μεταξύ των 

 • 30,1 και των 33 ετών, ο συνταξιούχος κερδίζει 20€ με το νέο σύστημα έναντι 14 € με το παλαιό.
 • 33,1 και των 40 ετών ο συνταξιούχος κερδίζει 25-26 € με το νέο σύστημα έναντι 16-20 € με το παλαιό.
 • Μετά τα 40 έτη ο συνταξιούχος κερδίζει 5 € έναντι 20€ με το παλαιό σύστημα 

Για 1500€ συντάξιμες αποδοχές και για κάθε έτος παραμονής στην ασφάλιση μετά τα 40 έτη ο συνταξιούχος κερδίζει 8 € έναντι 30€ με το σημερινό σύστημα.

Για 2000€ συντάξιμες αποδοχές και για κάθε έτος παραμονής στην ασφάλιση μεταξύ 30,1 και 33 ετών ο συνταξιούχος κερδίζει 40 € έναντι 28€ με το σημερινό σύστημα.

Για 2000€ συντάξιμες αποδοχές και για κάθε έτος παραμονής στην ασφάλιση μεταξύ 33,1 και 40ετών ο συνταξιούχος κερδίζει 50 € έναντι 32-40€ με το σημερινό σύστημα.

 

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
Σωρευτικά έτη Παλαιός συντελεστής % Νέος συντελεστής %
15 11,55 11,55
16 12,39 12,39
17 13,23 13,23
18 14,07 14,07
19 14,97 14,97
20 15,87 15,87
21 16,77 16,77
22 17,73 17,73
23 18,69 18,69
24 19,65 19,65
25 20,68 20,68
26 21,71 21,71
27 22,74 22,74
28 23,95 23,95
29 25,16 25,16
30 26,37 26,37
31 27,79 28,35
32 29,21 30,33
33 30,63 32,31
34 32,22 34,81
35 33,81 37,31
36 35,40 39,81
37 37,20 42,36
38 39 44,91

 

39 40,80 47,46
40 42,80 50,01
41 44,80 50,51
42 46,80 51,01
43 48,80 51,51
44 50,80 52,01
45 52,80 52,51
46 54,80 53,01

 

 • Διαδοχική ασφάλιση.

Με τις νέες διατάξεις θα μειωθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει να λάβει κάποιος σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης του  και συγκεκριμένα:

1.Να έχει διανύσει στον τελευταίο φορέα 1000 ημερες ασφάλισης έναντι 1.500.

2.Να έχει διανύσει στον τελευταίο φορέα 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία έναντι 500.

3.Για συντάξεις λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.

Τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών με συνυπολογισμό διαδοχικής ασφάλισης χορηγείται από τον ΕΦΚΑ σύνταξη χωρίς να εξετάζονται οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις των 1000 Η.Α. Ή των 300 Η.Α.

Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν οχλήσεως του ασφαλισμένου και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εξετάζονται με τον νέο νόμο αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνια της  αρχική αίτησης συνταξιοδότησης.

 • Αυξήσεις παλαιών  συντάξεων

Οι αυξήσεις αφορούν μόνο όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από 30,1 και έως 44 έτη ασφάλισης, λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης.όσοι έχουν αποχωρήσει με 30 έτη και κάτω , όπως και αυτοί που αποχώρησαν με 45 έτη και άνω δεν δικαιούνται αύξηση με το νέο σύστημα.Βέβαια στο νόμο υπάρχουν ρήτρες προστασίας για όσους αποχώρησαν με 45 έτη έτη και άνω με αίτηση τους έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Αναλυτικά, με το νέο σύστημα επέρχονται αυξήσεις σε όλους όσους συνταξιοδοτήθηκαν με 30,1 και πάνω(έως 45), με επανυπολογισμό παλαιών και νέων συντάξεων με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης,  Συγκεκριμένα:

1.Οι νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά την 13/5/2016 με 30 έτη και άνω  και δεν έχουν προσωπικη διαφορά , θα λάβουν εφάπαξ την αύξηση που δικαιούνται.Αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά , αυτή θα συμψηφιστεί με την αύξηση που τυχόν δικαιούνται αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019.Έτσι μετά τους απαραίτητους επανυπολογισμούς θα λάβουν τους επόμενους μήνες την αύξηση που δικαιούνται και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019.

2.Οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι αποχώρησαν προ Ν.Κατρούγκαλου με 30,1 έτη και άνω και έως τα 45 , και δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν αρνητική προσωπική διαφορά(δηλ. τους έγινε μία μικρή αύξηση με τον Ν.Κατρούγκαλο από 1.1.2019) θα λάβουν τις τυχόν αυξήσεις που δικαιούνται σε 5 ετήσιες  δόσεις και μέχρι το 2024 .Οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι διατηρούνται οι αυξήσεις που δόθηκαν με τον Ν.Κατρούγκαλο από 1/1/2019 .Από τη διάταξη δηλαδή συμπεραίνουμε ότι εάν το καταβαλλόμενο προ Ν.Κατρούγκαλου ήταν μικρότερο από το ποσό που βγαίνει με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ⅕ της τυχόν πρόσθετης διαφοράς για την περίοδο από 1/10/2019 έως 31/12/2010 και σταδιακά ισόποσα κατ΄έτος έως 31/12/2024.

3.Οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι αποχώρησαν προ Ν.Κατρούγκαλου με 30,1 έτη και άνω και έως τα 45 , και έχουν μικρή  θετική προσωπική διαφορά 30-50 ευρώ , τότε αυτή θα συμψηφιστεί με την επερχόμενη αύξηση .

4..Οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι αποχώρησαν προ Ν.Κατρούγκαλου με 30,1 έτη και άνω και έως τα 45 , και έχουν μεγάλη θετική  προσωπική διαφορά άνω των 50 ευρώ , τότε θα ελπίζουν για μία αύξηση μετά το 2023.

5.Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν όσοι αποχώρησαν από  την 13.5.2016 έως 31.12.2018 και έχουν προσωπική διαφορά διότι εμπίπτουν στη μεταβατική περίοδο του Ν.Κατρούγκαλου.(η σύνταξη τους ήταν μειωμένη από 20% και άνω από τη σύνταξη που θα έπαιρναν προ  Ν.Κατρούγκαλου.Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δημόσιοι υπάλληλοι με 35 έτη και άνω, ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ με 30 έτη και άνω,ασφαλισμένοι του ταμείου νομικών , του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που συνταξιοδοτήθηκαν με 30 έτη και άνω.Στο νέο νόμο υπάρχει ρήτρα προστασίας εφόσον η σύνταξη που προκύπτει με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης είναι μικρότερη.

Το νέο ασφαλιστικό θα ισχύσει αναδρομικά από 1/10/2019

 

 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Με τον ισχύον σύστημα οι ασφαλισμένοι έως την 31.12.2013 οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και μετά:

1.Για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 , το ποσό της επικουρικής υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.

2.Για το χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο αντιστοιχεί για κάθε χρόνο ασφάλισης σε ποσοστό 0,45% συντάξιμες αποδοχές χ έτη ασφάλισης χ 0,45%.

Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος διατηρεί το ίδιο σύστημα υπολογισμού.

 • Αποκαθίστανται οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες είχαν υποστεί μείωση , στις περιπτώσεις που το άθροισμα επικουρικής και σύνταξης υπερέβαινε τα 1.300€.
 • Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα χάνουν πλέον το 30% και όχι το 60%της σύνταξης τους για όσο καιρό εργάζονται.Ειδικά όσοι αναλαμβάνουν θέσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης θα χάνουν το 100% των συντάξεων τους μόνο εάν είναι κάτω των 62 ετών, διαφορετικά θα χ’ανουν το 30%.

Τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις θα λάβουν οι συνταξιούχοι μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, πιθανότατα τον Απρίλιο, μαζί με τα αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019 – όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ το καλοκαίρι του 2016 και είδαν τις επικουρικές τους τότε να μειώνονται. Η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι 99,57 ευρώ τον μήνα και σε απόλυτους αριθμούς θα κυμαίνεται από 5 ευρώ έως 196 ευρώ. Ειδικότερα :

 •  το 100% των συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας ΤΕΑΠΕΤΕ θα δει μέση αύξηση 29,49%
 • το 56,95% των συνταξιούχων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων θα δει μέση αύξηση 31,29%
 • το 18,78% των συνταξιούχων του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ θα πάρει μέση αύξηση 44,92%.
 •  το 51,66% των συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) θα δει μέση αύξηση 28,81%.
 • το 38,48% των συνταξιούχων μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ θα πάρει μέση αύξηση 12,29%.

Οι αυξήσεις αυτές αφορούν μόνο τις επικουρικές συντάξεις που είχαν υποστεί μείωση λόγω του ορίου των 1.300 ευρώ ως άθροισμα κύριας και επικουρικής, καθώς το ΣτΕ έκρινε πως οι μειώσεις αυτές ήταν αντισυνταγματικές.

Ολα τα ποσοστά αντικατοπτρίζονται σε αντίστοιχες μειώσεις του 2016. Από τους 300.000 και πλέον επικουρικούς συνταξιούχους που είχαν περικοπή το καλοκαίρι του 2016, οι 250.000 ήταν οι περισσότερο χαμένοι, καθώς είδαν μειώσεις έως 48,24%. Από το πρώην ΙΚΑ προέρχεται η μεγαλύτερη δεξαμενή συνταξιούχων που υπέστησαν το 2016 τις περικοπές και τώρα θα πρέπει να δουν αυξήσεις.

Στους ευνοημένους από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για τις περικοπές των επικουρικών είναι:

 • 139.055 μισθωτοί ΙΚΑ που είχαν μέση περικοπή 45%. Από το πρώην ΙΚΑ προέρχεται η μεγαλύτερη δεξαμενή συνταξιούχων που υπέστησαν το 2016 τις περικοπές και τώρα θα πρέπει να δουν αυξήσεις. Ειδικότερα από τους 251.728 συνταξιούχους που είχαν τις υψηλότερες περικοπές, οι μισοί και πλέον προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ. Ειδικά για τους μισθωτούς του ΕΤΕΑΜ ορίστηκε συντελεστής επανυπολογισμού με τη μέθοδο του μέσου όρου στο 0,4927, δείχνοντας μείωση 50,73% στην καταβαλλόμενη σύνταξη. Οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ είχαν έτσι ονομαστική μείωση 50,73% στην παλιά τους σύνταξη, ενώ η πραγματική μείωση εξαρτήθηκε από το ύψος της κύριας σύνταξης που διέσωσε όσους έπεσαν κάτω από τον πήχη των 1.300 ευρώ (μεικτά) άθροισμα κύριας και επικουρικής (πήραν «προσωπική διαφορά»).
 • 1.009 τραπεζοϋπάλληλοι της πρώην Τράπεζας Πίστεως, οι οποίοι είχαν μέση μείωση 48,24% καθώς λόγω υψηλών κύριων συντάξεων δεν προστατεύτηκαν από το όριο των 1.300 ευρώ.
 •  8.858 εμποροϋπάλληλοι που είχαν μέση μείωση 41,21% το 2016.
 • 7.341 δικηγόροι που έχασαν το 41,35% της επικουρικής τους το 2016.
 • 2.813 πρώην εργαζόμενοι σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις – έχασαν το 39,56% της επικουρικής τους το 2016.
 • 538 βενζινοπώλες που απώλεσαν το 38,37% της επικουρικής τους.
 • 21.618 ναυτικοί που μέτρησαν απώλειες 36,54%.
 • 1.758 εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας, που έχασαν το 31,95% της επικουρικής τους το 2016.
 • 3.215 πρώην υπάλληλοι Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων, που έχασαν το 31,29% της επικουρικής τους.
 • 3.887 πρώην υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας, που μέτρησαν απώλειες 29,49%.
 • 16.265 υπάλληλοι δήμων, οι οποίοι είχαν περικοπές 28,81%.
 • Οι αλλαγές στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης.

Μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη αλλάζουν οι όροι συνταξιοδότησης για όσους έχουν ένσημα από δύο φορείς και άνω. Ειδικότερα μειώνονται κατά 500 ένσημα οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του. Για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του θα απαιτούνται 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα και 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία έναντι 500 που ισχύει σήμερα. Αντίστοιχα, για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται ούτε αυτά τα κριτήρια, τότε προβλέπεται η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημα του ασφαλισμένου με τις προϋποθέσεις του Ταμείου όπου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας που προϋποθέτει ο τελευταίος φορέας. Επίσης, προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από τον ΕΦΚΑ χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις (1.000 ένσημα / 300 την τελευταία 5ετία). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει συνολικά 15 έτη ασφάλισης και έχουν κλείσει τα 67, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον ΕΦΚΑ κάνοντας χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του νόμου Κατρούγκαλου. Οπως προβλέπεται, «οι αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου». Αντίθετα, οι αιτήσεις που εκκρεμούν κρίνονται με το νέο καθεστώς και «τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης»

 • Παράλληλη ασφάλιση

Επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς παράλληλης ασφάλισης για τους ασφαλισμένους οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή μη μισθωτού. Προβλέπονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: για τους αυτοτελώς απασχολουμένους που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, θα καταβάλλεται πλέον μία ασφαλιστική εισφορά, την οποία θα επιλέγει ο ασφαλισμένος από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες που προβλέπονται (για ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ και πρώην ΟΑΕΕ). Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια, οι οποίοι συγχρόνως απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι – πτηνοτρόφοι, αλιείς θα καταβάλλεται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόμενες στις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ. Ο χρόνος ασφάλισης θα λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.